top of page

FRANCHISE SÜRECİ

Başvuru

Web sitemizde bulunan formu doldurmanız ve / veya iletişim numaralarımızdan başvuru gerçekleştirmeniz ile süreç baslar.

Görüşme

Yatırımcı adayı, şirket merkezinde ağırlanıp, karşılıklı bilgi paylaşımı yaparak süreç baslar. Bu süreç, tutulacak dükkan kesinleşmiş ve bayi adayının Crespo Burger Argentina markası konusunda kararlılığı net ise, merkezden ilgili kişilerin, bayi adayının olduğu şehre ziyareti ile gerçekleşir.

Sözleşme Aşaması

Lokasyon konusunda mutabakat sağlandıktan sonra, finansal yeterlilik ve yatırımcı profili uygun görülmesi halinde sözleşme imzalanır. Bu sözleşme, franchisee’a Crespo Burger Argentina

markasının 10 yıllık kullanım haklarını vermektedir.

Bütçelendirme İnşaat

Çizilen mimari projenin bütçesi çıkarılır ve inşaat süreci, demirbaş temini ve gerekli ekipman siparişleri geçilir. Franchise, inşaatta kullanılacak malzeme ve demirbaşların marka, model varsa ürün kodunu alma hakkına sahiptir.

Reklam ve Tanıtım

Açılan şubenin lokal değerleri ile ulusal reklam değerleri göz önünde bulundurularak, Franchisor ve Franchise’nin ortak karar almış olduğu reklam, tanıtım çalışmaları başlar.

Müracat Seçim

Başvuru formunun değerlendirilmesi, başvuru sahibinin gerek ekonomik gerekse işletmeci profili olarak uygunluk sürecinin değerlendirilmesi.

Lokasyon Seçimi

Yatırımcı adayının,

Crespo Burger Argentina yapmayı uygun gördüğü yer konusunda bilgi alımı ve yerin fizibilite süreci baslar. Yatırımcı adayının, markaya talebi var ancak lokasyon tespit etmemiş oldugu durumlarda,

Crespo Burger Argentina'nın önerdiği yerler ile ilgili görüşme baslar.

Mimari Proje

Belirlenen lokasyonda, mimar kadromuz tarafından ölçülendirme, verimlilik çalışmaları yapılıp proje hazırlanır. Hazırlanan proje franchise ve franchisor tarafından gözden geçirilip, bütçe hazırlanması onayı verilir.

Personel ve Eğitim

Crespo Burger Argentina şube kurulum aşamasındayken, ilgili lokasyon için personel ve  yönetici alımı baslar.

Franchise kitabı sunulur, eğitim ve oryantasyon sağlanır.

Açılış

Tüm hata ve risk oranları minilimize edilmiş olan lokasyon artık misafirlerine hizmet vermek için kapılarını açar.

bottom of page